ต้องการต้นไม้ จำนวนมากๆ แจ้งเราได้เลยนะคะ สนใจพันธุ์ไหน เรารับจัดหา ถ้าสั่งเยอะมากพอ เรามีรถไปส่งถึงบ้าน Line ID: tannaew

จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวใหญ่ มีเก็บเงินปลายทาง

มะม่วงเขียวใหญ่ อยู่ในกลุ่มเดียวกับ มะม่วงอกร่อง สนใจติดต่อได้ที่ กิ่งพันธุ์มะม่วง.net จำหน่าย กิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวใหญ่ คุณภาพดี เก็บเงินปลายทาง ราคาต้นละ 150 บาท

มะม่วงเขียวใหญ่

มะม่วงเขียวใหญ่ อยู่ในกลุ่มเดียวกับ มะม่วงอกร่อง สนใจติดต่อได้ที่ กิ่งพันธุ์มะม่วง.net จำหน่าย กิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวใหญ่ คุณภาพดี จัดส่งถึงบ้าน

สายพันธุ์ของมะม่วงหากแบ่งตาม รูปร่างลักษณะภายนอกจะแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มแก้ว 2.กลุ่มน้ำดอกไม้ 3.กลุ่มหนังกลางวัน 4.กลุ่มอกร่อง และ 5.กลุ่มผลกลม จากงานวิจัยพบว่าลักษณะผลของมะม่วงในกลุ่มที่ 2 คือน้ำดอกไม้และกลุ่มที่ 4 คือ อกร่อง จะมีลักษณะผลเชิงคุณภาพที่ดี

มะม่วงเขียวใหญ่ ผลโต ประทับใจในรสชาติ

“มะม่วงพันธุ์เขียวใหญ่”  จัดอยู่ในกลุ่มอกร่อง ซึ่งกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย 9 สายพันธุ์ คือ พันธุ์จีนหวง1,จินหวง2 ,มะม่วงพันธุ์เขียวใหญ่,พันธุ์สามฤดูมัน,พันธุ์มหาโชค,พันธุ์โชคอนันต์,พันธุ์ตึก,พันธุ์สามปี และพันธุ์คาราบาว โดยลักษณะทรงใบจะป้อมอยู่กลางใบ ส่วนปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม ลักษณะขอบใบเรียบ และผลเป็นทรงรี
จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวใหญ่แบบเสียบยอดปลูกง่ายโตเร็ว 2-3 ปีออกลูก

การขยายพันธุ์มะม่วงเขียวใหญ่

วิธีที่นิยมกันคือ การขยายแบบเสียบยอด หรือ การขยายพันธุ์ที่กิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวใหญ่คุณภาพจะทำหน้าที่เป็นลำต้น โดยจะตัดยอดของต้นตอออกเมื่อกิ่งพันธุ์ดีแตกยอดอ่อนแล้ว ต้นตอจะทำหน้าที่เป็นระบบรากให้กับกิ่งพันธุ์ดี สำหรับการเสียบยอด มีวิธีการปฏิบัติดังนี้

วิธีการขยายพันธุ์มะม่วงเขียวใหญ่

 1. ตัดยอดของ ต้นตอออกแล้วใช้มีดผ่าลงไปตรงกลางเส้นผ่าศูนย์กลางกิ่งของต้นตอยาวประมาณ 2-3 นิ้ว หรือตัดยอดพันธุ์ดีมาประมาณ 3 นิ้ว ถ้าต้นตอมีขนาดใหญ่และลอกเปลือกได้ง่ายให้กรีดเปลือกและตัดเปลือกออก 2 ใน 3

การเตรียมกิ่งพันธุ์ดี ให้ฉันโคนกิ่งพันธุ์ดี เฉียงลงทั้งสองข้างเป็นรูปลิ่ม ใช้มีดเผยอรอยผ่าของต้นตอออก จากนั้นเสียบกิ่งพันธุ์ดีลงไป ถ้าขนาดของกิ่งพันธุ์ดีเล็กกว่าต้นตอให้วางกิ่งชิดไปทางด้านใดด้านหนึ่งของต้นตอ หรือถ้าต้นตอมีขนาดใหญ่มากสามารถเสียบกิ่งพันธุ์ดีทั้งสองข้างของรอยผ่าก็ได้ หลังจากนั้นพันด้วยผ้าพลาสติก

วิธีการขยายพันธุ์มะม่วงเขียวใหญ่

2.เฉือนยอดพันธุ์ดีเป็นรูปลิ่มยาวประมาณ 2-3 นิ้ว เสียบยอดพันธุ์ดีลงบนต้นตอให้เนื้อเยื่อเจริญชิดด้านใดด้านหนึ่ง ใช้พลาสติกใสพันจากด้านล่างขึ้นด้านบนให้รอยแผลประกบกันให้แน่นประมาณ 5-7 สัปดาห์รอยแผลจะประสานจากนั้นกรีดพลาสติกออก เพื่อให้ส่วนยอดโผล่พ้นพลาสติก

3.เมื่อยอดเริ่มมีสีเขียวแก่ ให้ตัดส่วนยอดของต้นตอออก แกะพลาสติกออกให้หมด และดูแลรักษาเพื่อรอนำไปปลูกต่อไป

อ้างอิง :

-อำราญ ดือราแม.ศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร.สืบค้นจาก http://rueso.narathiwat.doae.go.th/data/news/news_012_2556.pdf

– อุบลวรรณ หงษ์อินทร์ และ อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ.ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของมะม่วงพันธุ์ต่างๆ.แก่นเกษตร.(2561).สืบค้นจาก https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=O56%20Hor29.pdf&id=3032&keeptrack=0

ภาพประกอบจาก
http://apps1345.bubblelife58.agency/7238731750/?t=main9_02e7530a58026ecb836182163b4f6a09fd&u=d29pte4&o=vxzkpbg&f=1

ต้องการต้นมะม่วง จำนวนมากๆ แจ้งเราได้เลยนะคะ สนใจพันธุ์ไหน เรารับจัดหา ถ้าสั่งเยอะมากพอ เรามีรถไปส่งถึงบ้าน Line ID: tannaew หรือ ที่ FB: สวนตั้นแน้ว โทร 093-484-5870

แผนที่มาที่สวนตั้นแน้ว

สำหรับท่านใดอยู่จังหวัดเลย สวนเราอยู่ที่ บ้านกุดจับ อำเภอวังสะพุง เดินทางมาตามแผนที่ได้เลยนะคะ